مجلس ترحیم

رفته بودم مجلس ختم یکی از آشنایان ، همین سه شنبه قبل که چون مصادف با اربعین بود جمعیت خیلی بیشتر آمده بود .

تازه داشتیم به مجلس عادت می کردیم که یک برگ کاغذ  A4 گذاشتند جلومان که دیدم نماینده فعلی مجلس در حوزه ..  به خانواده مرحوم تسلیت گفته ، بغل دستی وقتی دید من تعجب کردم برایم توضیح داد که تبلیغات انتخابات مجلس کم کم دارد شروع میشود و ... شروع کردند.

پنج دقیقه بعد یک برگه دیگر گذاشتند روی اولی ، این یکی همان مطالب قبلی رو داشت با دو نام دیگر . پرسیدم این حضرات که نماینده نیستند فرمودند اینها می خواهند انتخاب شوند و این نوعی تبلیغات است برای انتخابات آینده ، متوجه شدم انتخابات و تبلیغات برای بعضی ها همیشه ادامه دارد و  " منتظرالوکاله " ها هم قبل از سوت داور دویدن و تبلیغات را شروع کردند .

یاد آن اصطلاح " تشنگان قدرت " و " شیفتگان خدمت " افتادم .

واقعا بعضی ها به چه زحمتی می خواهند به قدرت برسند تا به ما " خدمت " کنند .

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
O3

نباید خیلی تعجب میکردی[لبخند] به منم سر بزن