ستارگان دنباله دار

" این مطالب را از کتاب دروازه مرگ و زندگی نوشته موریس مترلینگ با ترجمه ذبیح الله منصوری و فرامرز برزگر و چاپ انتشارات نوبهار از صفحات 71و72 برداشتم "

ستارگان دنباله دار از عجائب هستی میباشند زیرا قانون جاذبه که دردنیای ما یک قانون مطلق است ، در این ستارگان اثر ندارد  

شمار ستارگان دنباله دار به قدری زیاد است که ما همه آنها را نمی شناسیم ، فقط ستارگانی که به طور منظم از جهان خورشیدی ما عبور می کنند یا در این جهان می چرخند به نظر ما می رسند

یکی از ستاره های دنباله دار " هالی " ، به نام کاشف آن است که هر هفتاد سال یک مرتبه بر می گردد

دیگری در سال 1843 میلادی دیده شد که قبل از سال 3808 میلادی مراجعت نخواهد کرد

ستاره دنباله دار 1843 میلادی دارای دمی بود که طول آن را 330 میلیون کیلومتر دانستند ، یعنی دم این ستاره بیش از دو برابر فاصله زمین تا خورشید بوده است

معهذا این ستاره دنباله دار در 27 فوریه 1843 از 52 هزار کیلومتری کره خورشید گذشت ، در صورتی که در خورشید گازها تا ارتفاع دویست هزار کیلومتر ارتفاع می گیرند

این ستارگان دنباله دار با این که دارای دم های طولانی بسیار هستند سرها ( یا هسته ها) ی کوچکی دارند . قطر هسته ستاره های دنباله دار سال 1843 بیش از نهصد کیلومتر نبوده معذالک این سر کوچک چنان از فاصله نزدیک خورشید گذ شت که گازهای خورشید آن را در بر گرفت

ولی نیروی جاذبه کره خورشید نتوانست این سر کوچک را جذب کند و ستاره دنباله دار با سرعت کم ثانیه ای 550 کیلومتر از خورشید دور شد

از این جهت این سرعت را کم میدانیم که وقتی نسبت به سرعت پاره ای از کهکشانها که ثانیه ای بیست هزار کیلومتر سنجیده می شود ، اندک جلوه می نماید

راستی این انسان پر مدعا  کجای این هستی ایستاده است ؟ میخواهد کجا را بگیرد ؟ آیا واقعا فکر میکند خیلی قدرتمند شده است ؟  

/ 0 نظر / 17 بازدید