مصر 2

بالاخره حسنی مبارک کنار رفت و مصریها را به آرزویشان رساند حالا سمبه مصریها پر زور بود که ظرف چند روز توانستند تکلیف را روشن کنند یا خودش زود فهمید اوضاع پس است نمی دانم ولی از معدود دیکتاتورهایی بود که زود " فهمید ".یادش بخیر یک همسایه ای داشتیم که خیلی لکنت زبان داشت ، خدا بیامرزد آدم خوبی بود این بنده خدا در تلفظ حرف " ک " خیلی مشکل داشت اصلا نمی توانست تلفظ کند یک روز رفته بود مغازه آقا رضا سابقا بقال و بعدها سوپری محل " کره " بخرد گفت " یه قالب ک ک ک ک ک " ناگهان عصبانی شد گفت گور باباش" یه قالب پنیر "  .   حالا جریان این دیکتاتورهاست با اینکه میدانند نمی توانند بگویند " کره " و مثل بچه آدم مملکت را اداره کنند باز هم اصرار دارند تا روز آخر بمانند و ناچار شوند با آبروریزی استعفا داده شوند و در بروند .    از عجایب روزگار اینگه مصریها هم روز 22 بهمن پیروز شدند کمتر چنین اتفاقاتی در تاریخ پیش می آید که پناه دهندگان به حاکمان فراری ایران خودشان هم به همان علت و همان تاریخ در رفتند .

/ 0 نظر / 16 بازدید