توهم

یکی از مشخصات بارز کسانی که بدون لیاقت و شایستگی صاحب قدرت شده اند و میخواهند قدرت را نگه دارند و خود را قدرتمند نشان بدهند ، داشتن نوعی بیماری بنام " توهم " است

این بیماری وقتی نمایان میشود که انسان تحمل فهم و پذیرش واقعیت را نداشته باشد و مجبور است برای تبرئه خود از نتایج عملکرد اشتباه خود کارهایی انجام دهد یا مطالبی بگوید یا دستوری بدهد تا حداقل برای مدتی کسانی را آرام کند شاید بتواند آب رفته را به جوی باز گرداند

توهم وقتی بیشتر میشود که انسان تحت فشار باشد و خود را نا امید از هر کمکی می بیند

محمد سعید الصحاف آخرین وزیر اطلاع رسانی صدام ، وقتی آمریکائیکها به بغداد رسیده بودند و در زمان مصاحبه او با خبرنگاران صدای انفجار شنیده میشد و فضای بغداد را دود فرا گرفته بود هنوز میگفت هیچ خارجی پایش به عراق نخواهد رسید و " آمریکائیهای بی ایمان و انگلیسیهای بی ارزش تر از کفش " همه قتل عام شده اند و هنوز که در امارات زندگی میکند کماکان همان فضای فکری را دارد

صدام را وقتی از دخمه ای که در آن پناه گرفته بود در آوردند خود را رئیس جمهور معرفی کرد و خواستار مذاکره با آمریکائیها شد

همین الان ، ببینید قذافی چه میگوید ؟ همه مردم لیبی عاشقش هستند ، اعتراض کنندگان مواد مخدر مصرف کردند و ناگهان میگوید کدام تظاهرات ؟ هر چیزی میگوید الا واقعیت

ما همه میتوانیم خیالباف و یا متوهم باشیم ، این به خودی خود مشکلی ندارد چون برای کسی یا جایی تصمیم نمی گیریم اما وجود هر گونه بیماری روحی و روانی در رهبران و حاکمان عاقبت بدی برای جامعه ای که بر آن حکومت میکنند دارند چون تصمیمات و دستورات آنها هرگز بر مبنای واقعی و علمی نیست بلکه حاصل خیالبافی و توهم آنهاست و نتیجه این میشود که در جهان سوم می بینیم

/ 0 نظر / 19 بازدید