جملات کوتاه

این نوشته ها توسط سرکار خانم مریم عزیز و همیشه دوشت داشتنی من برایم ایمیل شده بود که دیدم جالب است و خواندنی
 
   از زشت رویی پرسیدند :
   روز تقسیم جمال کجا بودی
گفت : در صف کمال
.
 اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود
جستجو کن
*
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است
 
*
همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست 
*
با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن
*
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که
به هر سازی نر قصید
                                                 *
 مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به
 برداشتن سنگ ریزه ها کرد
 
 *
  شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار
                                          *
 وقتی تنها شدی بدون که ،خدا همه رو بیرون کرده ، تا
خودت باشی و خودش
                                          *
یادت باشه که :
  در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار
بود می خندی
                                          *
آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم
است
                                          *
  کشتن گنجشک ها ، کرکس ها را ادب نمی کند
*
 از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار
*
  فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد 
 
/ 1 نظر / 18 بازدید
آب

سلام جمله های زیبایی بود.