آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت

آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت              آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

تا رفت مر از نظر آن چشم جهان بین             کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش               آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت

دور از رخ او دم به دم از چشمه خورشید        سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران                  در درد بماندیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت           عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست         در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید     هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه         زآن پیش که گویند که از دار فنا رفت

/ 1 نظر / 30 بازدید
اصغر حق جویان

ممنون