تجاوز های گروهی

خبر تجاوز گروهی به خانواده ها و حرمت شکنی و مشکلات آینده همه را ناراحت میکند ولی ریشه یابی موضوعات پیش آمده بسیار مهم است برای عدم تکرار این حوادث در آینده

این چند روزه در روزنامه ها و سایت ها خواندیم که یا تقصیر از حجات تجاوز شونده هست یا نیروی انتظامی که باید امنیت را برقرار کند

نگاهی به سایر کشورهایی که سال هاست مسئله حجاب در آنها حل شده است و این دست حوادث را هم ندارند به ما می فهماند که موضوع صرف حجاب نمی تواند باشد و از طرفی نیروی انتظامی هم نمی تواند سر هر کوچه و پشت هر دیواری مامور بگمارد تا کسی دست از پا خطا نکند

چرا مسائل اخلاقی ما بدین سو می رود ؟

بارها دیده ایم که خانمی کنار خیابان ایستاده است و ماشین های رهگذر همه داوطلب رساندنش به مقصد هستند و تا آنجا که بعضی مواقع ترافیک ایجاد می شود ، آیا یکی از صدها مشکل از همین جا نیست ؟ اگر آقایان حرمت خود را نگه دارند آیا باز هم همین مشکل خواهد بود ؟

توصیه به سرکوب غریزه جنسی  توسط جوانان با درس و عبادت و ورزش و... فکر میکنیم تا کی کیتواند ادامه داشته باشد ؟ انبوه هموطنانی که به خارج از کشور می روند آیا در آنجا هم با نداشتن حجاب توسط خانم های آنجا مشکل امنیتی پیدا میکنند ؟

اصلا فکر می کنید فقط جوانان مجرد دست به این کارها میزنند و مردان متاهل و میانسال پاک هستند ؟هیچ آماری نداریم تا ببینیم چقدر از این تجاوزات توسط آدمهای متاهل انجام شده است

حرف های کارشناسی ساده لوحانه نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بدتر هم خواهد شد و بهانه دست عده ای خواهد داد .

اگر پلیس و دادگاه های ما هر مشکل کوچکی را در اسرع وقت با دقت و سرعت حل کنند کسی به خودش جرات انجام کاری خلاف قانون را نمی دهد ، آیا این حرف صحیح است ؟ مگر ما چه تعداد پلیس داریم که این همه جرم و خلاف را جمع کنند ؟

از بعد از انقلاب چند هزار نفر به جرم مواد مواد مخدر در زندان هستند یا اعدام شدند ، غیر از این است علاوه بر اینکه که کسی عبرت نگرفت بلکه قاچاق مواد مخدر هر روز بیشتر شد و دسترسی به آسانتر

ما کشوری هستیم با حدود 80 میلیون جمعیت و تشکیل شده از اقوام و زبان و دین و مذهب های مختلف که هر کدامشان فرهنگ خاص خود را دارند و البته مدیران کشور هم اصرار دارند که جمعیت بیشتر هم بشود و اداره جزء جزء حوادث  برنامه و نیروهای زیادی برای اجرای برنامه و پیگیری تخلفات از برنامه را می طلبد

اگر صریح باشیم مشکل اخلاق جنسی امروز جامعه را باید در چند موضوع پیدا کرد

1-      عدم دسترسی برای تخلیه غریزه جنسی که در سایر کشورها به وفور و سازماندهی شده وجود دارد

2-      پیشگیری از داروهای محرک که که مسلما باعث بروز تمایلات جنسی غیر عادی خواهد بود و  متاسفانه در روزنامه و سایتها وشبکه های ماهواره ای با تبلیغات پرحجم و بدون نظارت پزشکان در حال فروش هستند و مسلما تاثیرات منفی این داروها برای مردم استفاده کننده چند سال دیگر خود مصیبتی جدید برای کشور خواهد بود

3-      آموزش مردم برای حفظ امنیت خود و خانواده و توضیح صریح و بدون پرده پوشی به مردم از وضعیت امنیت اخلاقی و فهمیدن این موضوع که هزار بار اگر بگوئیم مملکت در امن و امان است مشکلی حل نخواهد شد بلکه باید واقعیت را به مردم گفت تا خودشان مواظب مسائل امنیت خود باشند

4- فقر و نداری انسان را به هزار راه می کشاند و از نشانه های فقر گسترش فساد هست و نه همه بلکه درصد بالایی از این مشکل را فقر تشکیل می دهد

/ 0 نظر / 20 بازدید