مصر

سرزمین مردم کناره رود نیل ، با بیش از ٧٠٠٠ سال تاریخ و تمدن ، امروز خلاصه شده است در " حسنی مبارک " و " میدان تحریر قاهره " .

از آن کاخ های پر ابهت فرعونیان و کلئوپاتراها ، مشتی خشت و گل وخاک و اجسادی مومیایی شده چیزی باقی نمانده است ، نه کتابی ، نه شعری ، نه آوازی ، و فاجعه بارتر از همه " نه زبانی " باقی نمانده است که مردم مصر به زبان مادری خود فریاد کنند .

معمولا تاریخ و تمدن یا مثل اجزا پوسیده یک ساختمان مشکل ایجاد میکند و موجب عقب ماندگی و زحمت میشود یا جزئی از فرهنگ و زندگی مردم میشود ، در هر صورت مردم مصر از تاریخ خود فقط آثار باستانیش را دارند نه فرهنگ و زبان تمدن خود را . 

مصر را در کنار اثار باستانیش یا شاید با نوشته های سید قطب و حسنین هیکل یا نوال السعداوی و .. شناخت اما مردم مصر با بقیه اعراب تفاوت دارند و این نیست مگر وجود روح نیاکان تمدن سازشان .

در حالی که مردم بسیاری از کشورهای اروپایی امروز خانه سازی نمی دانستند مصریها" اهرام " را ساختند ولی یادمان باشد " داشتم داشتم " مهم نیست " دارم دارم " مهم است که تمام صاحبان تمدن دیروز، امروز ندارند و مصر هم یکی از آنهاست .

مصر تمدن خود را فراموش کرد و به زبان " عرب " حرف میزند و کودتاگران ارتش هم حاکمانشان ، از خوب خوب شان جمال عبدالناصر تا این آخری حسنی مبارک ، هیچکدام نتوانستند مصر را از جهان سوم خارج کنند .

تقریبا هر جهانگشایی که هوس تصرف مصر به مخلیه اش خطور کرد آنجا را تصرف کرد و اگر بیابانهای سوزان تا رسیدن به مصر نبود شاید وضع بدتر بود .

ایرانیان ، یونانیان ، رومیان واین اواخر انگلیسیها و فرانسویها و کمی تا قسمتی اسرائیلیها ، همه به نویت مصر را گرفتند ولی نماندند اما وقتی نوبت به اعراب مسلمان رسید هر عربی سر اسبش را کج کرد حاکم به مقدرات مصر شد وحاکمان عرب ریشه و تار و پود مصر را عوض کردند نه در اسکندریه کتابخانه ماند و نه اثری از دیروز فرهنگشان ،تا جایی که مصریها خودشان را رهبر جهان عرب میدانند .

سرزمین ابراهیم ، یعقوب و یوسف و... امروز بیدار شد ولی به کجا چنین شتابان ، خدا میداند .

آزادی و دمکراسی رویایی است که با شعار بدست نمی آید بلکه در کنار شعار ، شعور لازم است .

 اینکه انقلاب بهتر است یا اصلاحات ، بحثی است که باید از انقلاب فرانسه شروع کرد تا الان و براحتی میتوانیم بپذیریم هر انتخاباتی اگر واقعا انتخابات باشد به خودی خود یک انقلاب است و کاش ملت مصر اختیار یک انتخاب داشت .

/ 0 نظر / 15 بازدید