ماشین حساب

در سایت ها و جراید نوشته اند که یک بنده خدایی که مقامی در ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد فرموده اند که :

در سال 1353 ( از نوع شمسی ) در ایران 15 میلیون معتاد بود ولی حالا یعنی سال 1389 فقط یک میلیون و دویست هزار نفر .

یعنی سال 53 که جمعیت ایران حدود 30 میلیون بود نصف مردم معتاد بودند بقیه را خودتان حدس بزنید ، توضیح نمی خواهد .

یادم است زمانی پای منبری نشسته بودیم که سخنران محترم چیزی گفت که به عقل هیچ بشری چفت و جور نبود ولی خادم "حرفه ای " مسجد بلند و قاطع گفت " بر منکرش لعنت " ما هم بلند گفتیم " بیش باد " و قضیه تمام .

حالا برای چنین سخنرانیهایی همان " خادم حرفه ای " شدیدا مورد نیاز است .

ولی خارج از شوخی بهتر است کسانی که می خواهند از عدد و رقم حرف بزنند قبلا کار با ماشین حساب را یاد بگیرند .

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
مسعود

خوشبختي يگانه چيزي است كه مي توانيم بي آنكه خود داشته باشيم، ديگران را از آن برخوردار سازيم.((كارمن سيلوا)) به روزم (آپم) و منتظرقدمهای سبزتون [گل]