ذخائر مشترک نفت و گاز ایران با همسایگان

قبل از هر چیز باید بدانیم در مورد برداشت از ذخائر مشترک انرژی هر کشوری که زورش برسد و امکان برداشت داشته باشد هر مقدار که خواست و توانست می تواند برداشت کند و جای اعتراضی هم نیست ، این قانون بین المللی است

حالا مقایسه آمار برداشت ما و همسایه ها

گاز - کشور قطر 360 میلیون متر مکعب  و ایران 210 میلیون متر مکعب

نفت – کشور قطر 450 هزار بشکه و ایران هیچ چی

نفت – کشور امارات 136 هزار بشکه و ایران 56 هزار

نفت – عربستان سعودی 42 هزار بشکه و ایران 10 هزار

نفت – عراق جنگ زده و تخریب شده 295 هزار بشکه و ایران در نهایت امنیت 130 هزار بشکه

این آمار در روز می باشد

نمی دانم کسی زیان این کم کاری و .... را حساب کرده است یا نه ؟ ولی اوضاع در بخش انرژی خیلی قمر در عقرب است و همان بهتر که یک سردار وزیر شود شاید بتواند کاری بکند

/ 0 نظر / 25 بازدید