لغو ترکمنچای

اگر انقلاب کمونیستها برای همه عالم زیان داشت در یک مورد آنهم بصورت اساسی برای ایران مفید بود و موجب استقلال ایران شد .

 ٢٨ فوریه سال ١٩٢١ ( مثل چنین روزی ) لنین طی قراردادی امتیازات تحمیل شده به ایران طی قرارداد ترکمنچای را لغو کرد .

از آنجا که قرارداد ترکمنچای تقریبا هیچ اختیاری برای دولت ایران باقی نگذاشته بود ، لغو قرارداد آنهم بدون هزینه از طرف آدمی مثل لنین بیشتر به یک معجزه شبیه بود و اگر توجه کنیم دولتهای ایران با داشتن اختیارات کامل عرضه اداره کشور را نداشتند و با لحاظ کردن قرارداد همه کارها راکد مانده بود .

اصولا اینکه چطور با داشتن شاهان و حاکمانی عجیب و ناتوان هنوز کشوری بنام ایران باقی مانده است جای تفکر دارد ، فکرش را بکنید وقتی مظفرالدین شاه از صدای رعد و برق وحشت میکرد و به زیر عبای سید بحرینی پناه میبرد یا وقتی قندهاریها تا پشت دروازه های اصفهان رسیده بودند شاه سلطان حسین دستور پخت آش نذری برای کور شدن دشمنان را داده بود و...

اینکه بعضی ها عقیده دارند ایران با نظر ویژه خداوند اداره میشود به نظرم کاملا درست است و فقط باید یک اصلاحی بنویسیم که ایران را در تمام تاریخ فقط خدا آنهم بصورت ویژه نگه داشت   

/ 0 نظر / 29 بازدید