آمار

می گویند وقتی یک نفر می میرد یعنی انسانی از دنیا رفته است ولی وقتی می گویند یک میلیون آدم مرده اند این دیگر نوعی آمار دادن است .

جریان سقوط هواپیماهای جور و واجور ما و جان باختن هموطنان ما خیلی ناراحت کننده است و باید به بستگان آنها تسلیت گفت ولی راستی چرا وقتی هواپیمایی سقوط میکند همه حساس میشوند و نظر کارشناسی شان گل میکند و .... ، اگر درحادثه سقوط هواپیما در ارومیه ٧٧ نفر از عزیزان مردم از دست رفتند واقعیت این است که بیش از این تعداد کشته ها را بطور روزانه در تصادفات جاده ای داریم و چند برابر آن هم مجروح و زخمی .

موضوع این است کارها بطور ریشه ای اشکال دارد و با حرف هم درست نخواهد شد اگر چه هزار بار ادعا کنیم همین چند سال آینده میشویم اقتصاد پنجم دنیا .

رشد و پیشرفت و توسعه نشانه هایی دارد و ملزوماتی که با شرایط موجود سازگار نیست . 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید