مولانا - فتنه یا چشم سیه یا آفت دلهاست این

فتنه یا چشم سیه یا آفت دلهاست این
                                         یا نگاه مست تو یا نرگس شهلاست این

خرمن گل حسن دلبر یا فروغ آفتاب
                                        سرو موزون یا صنوبر یا قد و بالاست این

یاس یا طلق است یا تن یا قمر یا سیم ناب
                                        آب کوثر یا گهر یا محشر کبراست این

صبح روشن یا بیاض گردن است این یا بلور
                                       یا که نور طور سنا یا ید بیضاست این

دانه خال است یا بر مجمر آتش سپند
                                     دام زلف پرشکن یا طرّه عذراست این

هم سبو هم باده هم خم هم قدح هم جام جم
                                   یا شراب لعل او یا نشأه صهباست این

تنگ شکر یا دهان اوست یا آب حیات
                                  درّ دندان یا صدف یا لؤلؤ لالاست این

ماه نو تابید یا تیغ دو ابرو در هلال
                                خیل مژگان یا سیه مستی که بی پرواست این

سینه از چاک گریبان است روشن یا سحر
                                آن میان یا معنی پیچیده در رویاست این

هر شب از سوز جگر چون نافه خون بندم بدل
                              چشم تر یا بسترسیلاب یا دریاست این

روح مولاناست در سحر بیان زآنجا که گفت
                              کوه قاف نادر است و نادر عنقاست این

/ 1 نظر / 297 بازدید
عطیه

سلام: ممنون که بهم سر زدی خوشحال شدم