قیمت سکه و معیشت مردم

رها شدن ارزش پول ملی به آزمون و خطاهای امتحان شده و انکار نرخ تورم و بیکاری و هزار جور مشکل گریبانگیر مردم ، اگر هیچ کاره هم باشیم نمی توانیم نگران وضع مملکت نباشیم .

درگیری رهبران و بزرگان کشور با همدیگر ومشغول شدن به هم و  فشار خارجی ها که ندانم کاریهای داخلی آن را تشدید کرده است از طرفی و انکار کردن ها و بی خبری و بی خیالی دولت از طرف دیگر مثل دو تیغه قیچی ، نفس مردم را بریده است و بدترین مشکل امروز فقط معیشت مردم است وبقول سعدی شیرین سخن ،  چنان خشکسالی آمد اندر دمشق    که یاران فراموش کردند عشق  

خشکسالی فقط باران نباریدن نیست وقتی هر روز آذوقه مردم گران و گرانتر شود و مردم توان خرید نداشته باشند ، خشکسالی بدتری است

 

 

فقط یک مورد از تفاوت قیمتها ( سکه طرح قدیم ) به ما می فهماند که اوضاع از چه قرار است ، متن کامل جدول را سایت مهر می توانید ببینید

سال 1357 قیمت 4200 ریال

سال 1359 قیمت 24000 ریال ، یعنی 571% افزایش نسبت به سال 57

سال 1364 قیمت 44180 ریال ، یعنی 184% افزایش نسبت به سال 59

سال 1368 قیمت 109220 ریال ، یعنی 247 % افزایش نسبت به سال 64

سال 1372 قیمت 164880 ریال ، یعنی  151 % افزایش نسبت به سال 68

سال 1376 قیمت 388330 ریال ، یعنی 236% افزایش نسبت به سال 72

سال 1380 قیمت 608200 ریال ، یعنی 157 % افزایش نسبت به سال 76

سال 1384 قیمت 1228900 ریال ، یعنی 202 % افزایش نسبت به سال 80

سال 1389 قیمت 4350000 ریال ، یعنی  354 % افزایش نسبت به سال 84

حال اگر قیمت سکه سال 57 ( 4200 ریال ) را با قیمت سال 89 ( 4350000 ریال ) مقایسه کنیم میبینیم که ارزش پول ما در مورد ارزش سکه 103571 درصد کاهش پیدا کرده است  ، حالا که قیمت ها بطور لجام گسیخته ای رو به افزایش است باید نگران کسانی باشیم که برای سیر شدن دست به نا امن کردن جامعه برخیزند ، برای همه مشکلات بوجود آمده و در حال بوجود آمدن ، چه کسی باید مجازات شود ؟ آیا ندیدیم پیر مرد گارگر شهرداری از نداری و گرسنگی از حال رفته بود ؟ تکلیف آنهایی که دوربین تلویزیون آنها را نمی بینند چیست ؟

/ 0 نظر / 20 بازدید