از سر دل تنگی

يادداشتهاي پراكنده

انواع مدیر

١- مدیرانی که کارمی کنند مشاور و کارشناس دارند وریسک می کنند پس ممکن است اشتباه کنند آنها همیشه باید خودرا آماده پاسخ دادن کنند . ولی آینده نشان خواهد داد که خدمت کردند .

2- مدیرانی که کار نمی کنند و بی اثرند یعنی خنثی .

3 - مدیرانی که کار نمی کنند و شهامت تصمیم گیری ندارند' اما فقط از کار دیگران اشکال میگیرند . وجود این مدیران در هر سازمانی خطرناک است .

4- مدیرانی که فکر می کنند همه چیز را می دانند و نیاز به مشاور و کارشناس ندارند ' بعد از خود ویرانه ای بجا خواهند گذاشت .

+ سید جلال حسینی آجی بوزایه ; ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۳
comment نظرات ()