از سر دل تنگی

يادداشتهاي پراكنده

عوارضی

اگر از رشت به طرف نهران از مسیر جاده جدید ( اتوبان ) رانندگی کنید در امام زاده هاشم ٣٠٠٠ ریال پرداخت خواهید کردکه می شود عوارض اسنفاده از اتوبان ، که منطقی است ولی از منجیل ، چه از جاده قدیم بروید چه از اتوبان نرسیده به قزوین ١۵٠٠٠ ریال دیگر از شما خواهند گرفت ، این تمام کار نیست ورودی اتوبان تهران هم ٣۵٠٠ ریال دیگر باید پرداخت کنید .

١- در کدام کشور دنیا در یک مسیر ٢٠٠ کیلو متری ٣ بار عوارض می گیرند ؟

٢- در کجای دنیا فرقی بین جاده قدیمی و اتوبان نیست و از هر بطور مساوی عوارض می گیرند ؟

البته یاد حرف مرحوم مظفرالدین شاه قاجار افتادم که " الحمدالله همه چیزمان به همه چیزمان می آید "

+ سید جلال حسینی آجی بوزایه ; ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٤
comment نظرات ()