از سر دل تنگی

يادداشتهاي پراكنده

» ۱۳٩٢/٢/٢۱ :: زیشه حرف مفت
» ۱۳٩۱/٩/٢۳ :: جوانان و تبلیغات مذهبی ماهواره ها
» ۱۳٩٠/٧/۳٠ :: مرگ
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: کوس نو دولتی بر بام سعادت بزنم گر ببینم که مه نو سفرم باز آمد
» ۱۳٩٠/٧/٧ :: رشت ، شهر باران
» ۱۳٩٠/٦/٢٦ :: حرف های احمدی نژادی
» ۱۳٩٠/٦/٢۱ :: اختلاس در بانک صادرات
» ۱۳٩٠/٦/۱۳ :: دریاچه ارومیه
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: داستان یک سرنوشت
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: شورش و اغتشاشات انگلیس
» ۱۳٩٠/٦/٥ :: گوبلز ، محمد سعید الصحاف ، موسی ابراهیم
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: مولانا - فتنه یا چشم سیه یا آفت دلهاست این
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: امام علی ابن ابی طالب
» ۱۳٩٠/٥/٢٧ :: کودتای 28 مرداد و رفتار سیاسی ما
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: حافظ - سلامی چو بوی خوش آشنایی
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: تجاوز های گروهی
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: خربزه
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: فروغ فرخ زاد - آه ای زندگی
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: انقلاب مشروطه
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: غرامت جنگ
» ۱۳٩٠/٥/۱٧ :: قحطی سومالی
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: روزه و روزه داری در ادیان مختلف
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: ذخائر مشترک نفت و گاز ایران با همسایگان
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: جنگ و اسارت
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: تنهایی
» ۱۳٩٠/٤/٢٩ :: دلتنگی
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: خیام - قسمت اول
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: آن ترک پریچهره که دوش از بر ما رفت
» ۱۳٩٠/٤/۳ :: گیلان و مصیبت هایش
» ۱۳٩٠/۳/۳٠ :: ابریشم گیلان
» ۱۳٩٠/۳/٢۳ :: آرزوهای انسان
» ۱۳٩٠/۳/٢٠ :: قیمت سکه و معیشت مردم
» ۱۳٩٠/۳/۱٢ :: سیر تشکیل سلسله صفوی - قسمت پایانی
» ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: عدالت
» ۱۳٩٠/۳/٤ :: نامه امیر محمد سمیع کارخانه آقاسی به محمد حسن خان قاجار
» ۱۳٩٠/٢/٢٩ :: جن
» ۱۳٩٠/٢/٢٦ :: سیر ظهور سلسله صفوی - قسمت سوم
» ۱۳٩٠/٢/٢۳ :: سیر ظهور سلسله صفوی - قسمت دوم
» ۱۳٩٠/٢/٢۱ :: سیر ظهور سلسله صفویه - قسمت اول
» ۱۳٩٠/٢/۱٦ :: گنجینه جواهرات ایران
» ۱۳٩٠/٢/۱٥ :: حذف صفر از اسکناس و مسکوکات
» ۱۳٩٠/٢/۱۳ :: چوپان
» ۱۳٩٠/٢/٩ :: علل ظهور سلسله قاجاریه
» ۱۳٩٠/٢/٦ :: ستارگان دنباله دار
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: جیران ها ی قاجاریه
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: یاد رفتگان
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: حزین لاهیجی
» ۱۳٩٠/۱/٢٦ :: شاطر صالح
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: شاهنامه طهماسبی
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: بازنشستگی رهبران
» ۱۳٩٠/۱/۱۸ :: بهترین ها
» ۱۳٩٠/۱/۱۸ :: جملات کوتاه
» ۱۳٩٠/۱/۱٥ :: مارتین لوتر کینگ
» ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: پیامک نوروزی
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
» ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: لیبی
» ۱۳٩٠/۱/٥ :: بحرین
» ۱۳٩٠/۱/٥ :: خاقانی - قسمت دوم
» ۱۳٩٠/۱/۳ :: خاقانی - قسمت اول
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٥ :: نوروز
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٢ :: زلزله ژاپن
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: علل ظهور و سقوط حکومت ها
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: سلمان فارسی
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: سلطان جهانم به چنین روز غلام است
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: ترجمه زهر الربیع
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ :: بچه های خیابان خاکی - قسمت پنجم
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: توهم
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: مکتب ایرانی و مکتب اسلامی
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: لغو ترکمنچای
» ۱۳۸٩/۱٢/٧ :: مولانا
» ۱۳۸٩/۱٢/٦ :: بچه های خیابان خاکی - قسمت چهارم
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: بچه های خیابان خاکی - قسمت سوم
» ۱۳۸٩/۱٢/۱ :: بچه های خیابان خاکی - قسمت دوم
» ۱۳۸٩/۱۱/۳٠ :: بچه های خیابان خاکی - قسمت اول
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٧ :: حقوق بشر
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٧ :: تولد
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٤ :: تیمور لنگ
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: مصر 2
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: فهم
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ :: مصر
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: جزیره منجیل
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ :: تحویل بازار
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٤ :: درویش علی
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ :: بابا کوهی
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: انگلستان
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: مجلس ترحیم
» ۱۳۸٩/۱۱/۳ :: فوتبال ما
» ۱۳۸٩/۱۱/٢ :: شکایت
» ۱۳۸٩/۱٠/۳٠ :: افغانستان
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٩ :: خوشبختی
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٧ :: آمار
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: توهم
» ۱۳۸٩/۱٠/٥ :: ماشین حساب
» ۱۳۸٩/۱٠/۳ :: هدفمند کردن یارانه ها
» ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: شب یلدا
» ۱۳۸٩/٩/٢٧ :: عاشورا
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: مقایسه کشورها
» ۱۳۸٩/٩/٢٠ :: محیط زیست
» ۱۳۸٩/٩/۱٧ :: پرستاران و معلمان
» ۱۳۸٩/٩/۱٥ :: شهید حجت الله ( غلام ) بشارتی
» ۱۳۸٩/۸/٢٦ :: کپسول گاز
» ۱۳۸٩/۸/٢٥ :: کومور 2
» ۱۳۸٩/۸/۱٩ :: دکتر سید حسین فاطمی
» ۱۳۸٩/۸/۱۸ :: کمونیست 3
» ۱۳۸٩/۸/۱٤ :: کمونیست 2
» ۱۳۸٩/۸/۱٤ :: کمونیست
» ۱۳۸٩/۸/۱٠ :: قرارداد ترکمن چای
» ۱۳۸٩/۸/٧ :: آیت الله واعظ طبسی
» ۱۳۸٩/۸/٤ :: اسم های خارجی
» ۱۳۸٩/٧/٢٧ :: مخبرالسلطنه هدایت
» ۱۳۸٩/٧/٢۳ :: میدان نقش جهان اصفهان
» ۱۳۸٩/٧/٢۱ :: شاخ نبات حافظ
» ۱۳۸٩/٧/۱٩ :: کومور
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: مختار ثقفی
» ۱۳۸٩/٧/۱٧ :: نرخ ارز
» ۱۳۸٩/٧/۱٠ :: حکیم سوزنی سمرقندی
» ۱۳۸٩/٧/٦ :: معوقات بانکی
» ۱۳۸٩/٧/۱ :: واردات برنج
» ۱۳۸٩/٦/٢٩ :: قهوه تلخ
» ۱۳۸٩/٦/٢٥ :: شهید عیسی محسن زاده و شهید محمد مهدی جاوید
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: خلخال
» ۱۳۸٩/٦/۱٦ :: مسکن مهر
» ۱۳۸٩/٦/۱۱ :: دانشگاه
» ۱۳۸٩/٦/٧ :: باز باران با ترانه
» ۱۳۸٩/٦/٦ :: مجتمع دامپروری سپیدرود رشت
» ۱۳۸٩/٦/٢ :: مسیحی
» ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: قانون
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: بحران
» ۱۳۸٩/٥/۱٤ :: عوارضی
» ۱۳۸٩/٥/۱٢ :: ارمنستان
» ۱۳۸٩/٤/۳۱ :: در قصابی محله
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: مالیات
» ۱۳۸٩/٤/٢۳ :: مرده شور
» ۱۳۸٩/٤/٢٢ :: مجلس وانرژی
» ۱۳۸٩/٤/٢٠ :: تعطیلی ها و برنامه ریزی ما
» ۱۳۸٩/٤/۱٠ :: غنی و مستغنی
» ۱۳۸٩/٤/٩ :: کردستان عراق
» ۱۳۸٩/۳/٢٤ :: وارنر بافیت
» ۱۳۸٩/۳/٢۳ :: تورم
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: قطعنامه شورای امنیت
» ۱۳۸٩/۳/۱٩ :: نامه ای به خدا
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: استعفاء
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: الهی به مستان میخانه ات
» ۱۳۸٩/۳/٩ :: خرید
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: خلیج فارس
» ۱۳۸٩/۳/۱ :: نیازها و هدف انسان
» ۱۳۸٩/٢/٢٩ :: قیمت تمام شده برنج
» ۱۳۸٩/٢/٢٥ :: روش های بازاریابی 5 - قرار ملاقات
» ۱۳۸٩/٢/٢٢ :: روشهای بازاریابی 4 - آموزش
» ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: روشهای بازاریابی 3 - جلسات
» ۱۳۸٩/٢/۱٩ :: روشهای بازاریابی 2
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: ملوان بندر انزلی
» ۱۳۸٩/٢/۱٥ :: داوطلب
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: دل شکسته
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: مست و هوشیار از پروین اعتصامی
» ۱۳۸٩/٢/۸ :: بندرعباس
» ۱۳۸٩/٢/٥ :: مست مستم ساقیا دستم بگیر
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: فوتبال
» ۱۳۸٩/٢/٤ :: اتوبان قزوین - رشت
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: آتشفشان ایسلند
» ۱۳۸٩/۱/٢۸ :: استخدام مهندس عمران مسلط به زبان روسی
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: اعدام مقام 77 ساله کره ای
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٢ :: نوروز 89 مبارک
» ۱۳۸۸/۸/۳٠ :: با بزرگان
» ۱۳۸۸/۸/٦ :: مدیریت : آیا دستور شما درست منتقل می شود
» ۱۳۸۸/٧/۱٤ :: رویای من
» ۱۳۸۸/٦/۱ :: عالم از ناله عشاق مبادا خالی
» ۱۳۸۸/٥/۱۸ :: شروع به کار
» ۱۳۸۸/٥/۱۱ :: ترکیه
» ۱۳۸۸/٤/٢٢ :: آزادی
» ۱۳۸۸/٤/٢٠ :: بازاریابی
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: انواع مدیر
» ۱۳۸۸/۳/٢٠ :: انتخابات 2
» ۱۳۸۸/۳/۱٦ :: انتخابات
» ۱۳۸۸/٢/۱۳ :: اولین